Çevre Politikamız; 
- Çevreye duyarlı ve bilinçli çalışanlarla daima gelişmek ve ilerlemek, 
- Kaliteli kristal şeker üretimi ve sıfır çevre kirliliğini hedef edinmek,
- Kanunlara ve ilgili mevzuatlara uygun çevre ile etkileşimi sağlamak, 
- Uygun üretim, temiz fabrika, sağlıklı bir yaşam ortamı sağlamak,
- Enerji sarfiyatı ve doğal kaynak kullanımında tasarrufu amaç edinmek,
- Çevreye faydalı projeler başlatmak, uygulamaya geçmek ve takip etmek,