Müşteri memnuniyetini en üst seviyede karşılamaya yönelik hedefleri doğrultusunda "Kalite Politika"mızı aşağıda yer alan özellikleri kapsayacak şekilde belirlemiştir;

  • İşletmemizin faaliyet alanları içindeki rolüne uygunluk,
  • Yasal ve düzenleyici şartlar ile müşterilerle karşılıklı hemfikir olunan şartlarına uyum,
  • İşletmemizin tüm seviyelerinde açıklanarak uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması,
  • Sürekli uygunluk için gözden geçirme,
  • Uygun bir dille iletişim,
  • Ölçülebilir hedeflerle desteklenme.